Skriv under vår namninsamling för en bättre sköldkörtelvård!
 

Vad innebär underfunktion i sköldkörteln?

Underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos) innebär att man har brist på sköldkörtelhormoner som styr kroppens energi och ämnesomsättning. Typiska symtom är trötthet/utmattning, depression, minnes- och koncentrationssvårigheter, värk, viktuppgång och frusenhet.


Behandlingen

Hypotyreos anses enkel att behandla eftersom behandlingen, enligt dagens vårdriktlinjer, ska styras efter ett blodvärde (TSH). När blodvärdet är inom rätt intervall anses patienten vara välbehandlad. De allra flesta behandlas med det syntetiskt framställda sköldkörtelhormonet levotyroxin, som finns i medicinerna Levaxin eller Euthyrox. De flesta blir bättre på levotyroxin, men långt ifrån alla. Var femte blir inte alls av med sina symptom trots behandling. Dessa patienter erbjuds idag ingen hjälp.


Vården idag

Med rätt och individanpassad vård skulle fler få tillbaka sin hälsa och kunna återgå till arbete. Idag ges istället en medicin för alla. De som inte mår bra på standardbehandlingen, Levaxin, borde erbjudas alternativ - exempelvis en kombinationsbehandling med en tilläggsmedicin (Liothyronin) eller läkemedel med naturligt sköldkörtelhormon, NDT.* Flera forskningsrapporter visar att patienter som erbjuds individanpassad behandling mår bättre. En nyligen publicerad amerikansk studie (från American Thyroid Association, ATA) visar att patienter som får det naturliga sköldkörtelhormonet NDT får dubbelt så bra symtomlindring.

Tyvärr erbjuds dessa alternativ sällan då kunskap och riktlinjer för individanpassad behandling saknas, och i vissa landsting är det strikt förbjudet att skriva ut annat än levotyroxin. Argumenten som nämns är att det saknas forskning. Det stämmer att det fortfarande behövs mer forskning, men forskning finns. Och även vad gäller standardbehandlingen med levotyroxin, saknas det forskning. SBU har definierat behandlingen av hypotyreos som en kunskapslucka.

Förutom ökad kunskap behövs nya vårdriktlinjer baserade på den senaste forskningen av olika behandlingsalternativ. Specialistmottagningar, som det finns för andra av våra folksjukdomar som diabetes, KOL och astma/allergi, bör inrättas för sköldkörtelsjuka som har en komplicerad sjukdomsbild.

*Läkemedel som innehåller det syntetiska sköldkörtelhormonet T3 heter Liothyronin (”Lio”), och kan kombineras med Levaxin. 9 400 personer i Sverige får Liothyronin förskrivet. Läkemedel som innehåller de naturliga sköldkörtelhormonerna T0, T1, T2, T3, T4 och kalcitonin kallas för NDT. Cirka1000 personer får NDT förskrivet.


Mer forskning krävs

Underfunktion i sköldkörteln är en endokrin sjukdom, en kronisk hormonsjukdom, som påverkar hela kroppen och bör behandlas därefter. Samhället skulle ha mycket att vinna på en kraftig satsning på forskning för att vi ska lära oss mer om sjukdomen och hur den kan förebyggas och behandlas. Levaxin utvecklades på 1950-talet och efter det har ingen utveckling skett vad gäller behandling för underfunktion i sköldkörteln.

Ett nationellt kvalitetsregister, som finns för många andra sjukdomar, skulle bidra till att öka kunskapen om sjukdomen.


Felaktiga diagnoser

När patienter inte mår bra tillskrivs de ofta andra sjukdomar, som till exempel depression eller utmattningssyndrom, som skulle kunna åtgärdas med rätt behandling av sköldkörteln. Till exempel så har hela 28 procent av personer med underfunktion i sköldkörteln fått antidepressiv medicin förskriven, jämfört med 3 procent av personer utan någon kronisk sjukdom.

Läs mer om olika sköldkörtelsjukdomar och behandlingar hos Sköldkörtelförbundet.


Fakta

  • 458 000 personer behandlas för underfunktion i sköldkörteln i dag. 80 procent är kvinnor.
  • Antalet med diagnosen har ökat med 42 procent sedan 2007. Gruppen 20-40 år ökar mest, med nästan det dubbla sedan 2007.
  • Det syntetiskt framställda sköldkörtelhormonet Levaxin är standardbehandling för hypotyreos. Bara 2 procent av patienterna erbjuds alternativ.

Källa: Socialstyrelsen
 

  • 92 000, eller en av fem, mår fortfarande mycket dåligt trots standardbehandling.
  • 46 000, eller var tionde, kan inte arbeta på grund av sin sjukdom.
  • Sköldkörtelsjuka är mindre nöjda med vården än alla andra stora patientgrupper.

Källa: Sifo-rapport 2018

 
header_test6.jpg

Hjälp oss att sprida kampanjen i sociala medier!